0 Cart

Lưỡi cắt nhôm 305

Thông số kỹ thuật:

305/300*3.0/3.2*25.4/30/32*96/100 

  • Đường kính ngoài: 305mm hoặc 300mm
  • Độ dày hợp kim: 3.0mm hoặc 3.2mm
  • Đường kính lỗ trục: 25.4mm hoặc 30mm hoặc 32mm
  • Số răng: 96 răng hoặc 100 răng 

Ứng dụng: cắt nhôm đùn ép, thanh nhôm, tấm nhôm và nhôm định hình.

Vật liệu chế tạo: TUNGSTEN CARBIDE TIPPED

Phạm vi sử dụng: máy cắt bàn, máy cắt 1 đầu, máy cắt hai đầu

Đặc điểm: không có bavia (khi mới), ít bavia (qua sử dụng thời gian dài), tiếng ồn thấp, không làm móp vật liệu cắt.

Lưu ý: nên sử dụng dung dịch tưới nguội trong quá trình cắt gọt.

Thông số kỹ thuật:

305/300*3.0/3.2*25.4/30/32*96/100 

  • Đường kính ngoài: 305mm hoặc 300mm
  • Độ dày hợp kim: 3.0mm hoặc 3.2mm
  • Đường kính lỗ trục: 25.4mm hoặc 30mm hoặc 32mm
  • Số răng: 96 răng hoặc 100 răng 

Ứng dụng: cắt nhôm đùn ép, thanh nhôm, tấm nhôm và nhôm định hình.

Vật liệu chế tạo: TUNGSTEN CARBIDE TIPPED

Phạm vi sử dụng: máy cắt bàn, máy cắt 1 đầu, máy cắt hai đầu

Đặc điểm: không có bavia (khi mới), ít bavia (qua sử dụng thời gian dài), tiếng ồn thấp, không làm móp vật liệu cắt.

Lưu ý: nên sử dụng dung dịch tưới nguội trong quá trình cắt gọt.


Lưỡi cắt nhôm 255
Lưỡi cắt nhôm 355
Lưỡi cắt nhôm 400
Lưỡi cắt nhôm 450
Lưỡi cắt nhôm 500
Bơm thủy lực