0 Cart

Nhớt thủy lực

Máy ốp góc cửa nhôm hoạt động bằng hệ thống thủy lực. Quá trình hoạt động của máy sinh ra nhiệt làm dầu nóng và đóng cặn. Nếu dùng lâu ngày sẽ ảnh hưởng đến bơm và hệ thống Seals. Vì vậy nhớt cần được thay định kỳ. Với máy hoạt động liên tục thì nên thay nhớt sau 1 năm hoạt động.


Lưỡi cắt nhôm 610
Lưỡi cắt nhôm 600
Lưỡi cắt nhôm 550
Lưỡi cắt nhôm 450/455
Lưỡi cắt nhôm 510/500
Lưỡi cắt nhôm 405/400