0 Cart

Khuôn đột ke nhảy xingfa 55

 

Áp suất khí 0.6 - 0.8Mpa
Kích thước 400*300*700
Trọng lượng 58Kg

Chức năng

Dao 1: ke nhảy hệ 55 vát cạnh PMA , JMA
Dao 2: Ke nhảy cửa đi nhôm XINGFA
Dao 3: Ke nhảy cánh cửa sổ, cửa đi nhôm XINGFA
Dao 4: Thoát nước khung bao cửa sổ XINGFA
Dao 5: Đột cây ốp tạo móc cửa lùa 55 XINGFA
Dao 6 + 7: Ke vĩnh cửu nhôm XINGFA
Dao 8: Ke nhảy cửa lùa hệ 55 XINGFA
Dao 9: Đột lỗ bánh xe cửa lùa hệ 55 XINGFA
Dao 10: Thoát nước khung bao cửa lùa 55 XINGFA
Dao 11: Ke nhảy khung bao cửa sổ XINGFA
Dao 12: Ke nhảy cửa vách XINGFA
Dao 13: Ke nhảy khung bao cửa đi XINGFA


Máy cắt nhôm hai đầu
Máy cắt nhôm hai đầu
MÁY CẮT NHÔM HAI ĐẦU
MÁY ÉP GÓC CỬA NHÔM
Máy phay khóa CNC