0 Cart

Nhớt thủy lực

Máy ốp góc cửa nhôm hoạt động bằng hệ thống thủy lực. Quá trình hoạt động của máy sinh ra nhiệt làm dầu nóng và đóng cặn. Nếu dùng lâu ngày sẽ ảnh hưởng đến bơm và hệ thống Seals. Vì vậy nhớt cần được thay định kỳ. Với máy hoạt động liên tục thì nên thay nhớt sau 1 năm hoạt động.